Područje rada

Kao Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije želimo biti ključni nositelj razvoja na regionalnoj razini. Područja našeg djelovanja su: EU fondovi, regionalni razvoj, poduzetništvo, poljoprivreda i ruralni razvoj, razvoj ljudskih resursa te promocija regije.
 
  • EU fondovi
U ovom periodu koristimo svoje resurse kako bismo osigurali što je više moguće sredstava iz EU fondova i samim tim širili bazu ljudi koji mogu pripremati i provoditi projekte prema EU metodologiji. Uzevši u obzir kompleksnost upravljanja projektnim ciklusom (PCM), institucijama zainteresiranim za apliciranje na natječaje raspisane od strane EU pružamo pomoć kroz sve faze procesa, u obliku edukacije, savjeta i pripreme potrebnih dokumenata.
  • Strateško planiranje i regionalni razvoj
Razvojna agencija VSŽ je akreditirana kao regionalni koordinator za poslove regionalnog razvoja prema Zakonu o regionalnom razvoju RH. Razvojna agencija obavlja poslove koordinacije izrade Županijske razvojne strategije, poslove vezane uz ažuriranje elektroničke baze razvojnih projekata, koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističke regije, izradi razvojnih projekata itd.
  • Promocija regije i privlačenje ulaganja
Izravna strana ulaganja otvaraju nova radna mjesta, omogućuju transfer znanja i tehnologija te na taj način stvaraju dodanu vrijednost. Iz tog se razloga smatraju značajnim pokretačem ubrzanog ekonomskog rasta. S ciljem privlačenja kvalitetnih ulaganja djelujemo kako bi zainteresiranim ulagačima pružili sve potrebne informacije.
  • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
Naš je cilj pomoći malim i srednjim poduzećima u podizanju konkurentnosti kroz usluge poslovnog planiranja i informacije o izvorima financiranja. Osim toga, organiziramo edukativne programe u skladu s potrebama poduzetnika i potrebama na tržištu te potičemo umrežavanje i osnivanje klastera.
  • Razvoj ruralnog prostora i poljoprivrede
Vukovarsko-srijemska županija je tradicionalno područje koje je oduvijek bilo naslonjeno na poljoprivredu. Na našem području postoji veliki broj proizvođača poljoprivrednih proizvoda i upravo njima pomažemo savjetima, informacijama o izvorima financiranja, te edukacijama o poduzetničkom načinu razmišljanja i djelovanja, kao i primjeni novih procesa i tehnologija kako bi se mogli nositi s konkurencijom i odgovoriti na izazove pristupanja Europskoj uniji.
  • Razvoj ljudskih potencijala
Unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti su također u fokusu Razvojne agencije koji se ostvaraju kroz inicijative i projekte koji jačaju ljudske potencijale. Razvojna agencija surađuje i pruža podršku institucijama i organizacijama u županiji koje djeluju u ovom području kao što su predstavnici javnog sektora s područja tržišta rada i zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja i socijalnog sektora.