EU projekti

Priprema i provedba razvojnih projekta jedna je od najznačajnijih aktivnosti Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (u nastavku Agencije) i predstavlja važan instrument poticanja regionalnog, posebice gospodarskog razvoja.

Agencija maksimalno koristi svoje resurse kako bi osigurala što je više sredstva iz EU fondova, posebice u području razvoja poduzetništva i investicijske klime, razvoja ljudskih resursa i povećanja zapošljavanja, te razvoja ruralnih područja.

Obzirom na kompleksnost upravljanja projektnim ciklusom (PCM), osim projekta koje priprema i provodi u svom području djelovanja, Agencija zainteresiranim institucijama pruža pomoć kroz sve faze procesa, i to u vidu:
  • praćenja i informiranja korisnika o mogućnostima financiranja,
  • uspostave i razvoja partnerstva,
  • uspostave i jačanja prekogranične i međunarodne suradnje,
  • pripreme projektne dokumentacije,
  • izrade stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na fondove EU,
  • stručne podrške u pripremi  projektne dokumentacije,
  • edukacije korisnika (način funkcioniranja EU, fondovi, priprema i izrada projektne dokumentacije),
  • provedbe projekata.

Agencija koordinira proces izrade Razvojne strategije Vukovarsko srijemske županije (ŽRS),  u skladu sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH) te proces izrade  Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko srijemske županije  za razdoblje 2011.-2013. Uz sudjelovanje dionika na županijskoj razini, pripremljeni su temeljni dokumenti koji imaju važnu ulogu u privlačenju sredstava iz fondova EU u svrhu svekolikog društveno-gospodarskog razvoja Županije.

Projekti u provedbi:

Provedeni projekti: