OBAVIJEST O ODGODI PISANOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO REFERENTA ZA KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/19-01/12
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-15
Vinkovci, 8. srpnja 2019. god.
 
 
 
 
 
OBAVIJEST
 
Zbog problema s radom službene stranice Agencije što je imalo za posljedicu nepravovremenu objavu poziva za pisano testiranje za radno mjesto referenta za knjigovodstvene poslove od 2. srpnja 2019., KLASA: 112-01/19-01/12, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-14, pisano testiranje se  odgađa za srijedu, 17. srpnja 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. 
 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
                                                                                                                                    Vedrana Džoić, dipl. oec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:
- Arhiva


Pisane vijesti